Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Lepak za rabiciranje i lepljenje stiropora.

karakteristikeoblast primene

Za poboljšanu izolaciju spoljnih zidova. Nanošenje na monolitičke zidove. Koristi se za renoviranje fasade.

Download

Tehnički podaci

Thermouniversal

1.9MB

Pakovanje

papirni džakovi od 25 kg

Vreme obrade

maksimalno 90 minuta

Rabiciranje

nakon 24 časa

SAČUVAJ

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player