Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Smolaste asfaltne podloge / podloge sa sasušenim lepkom

Smolaste asfaltne podloge / podloge sa     sasušenim lepkom

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarnim silikonom

Podloga

CN 94 Osnovni premaz

CM 17 Fleksibilni lepak za keramičke pločice

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

Smolasti asfalt i stare podloge sa sasušenim lepkom su veoma nezgodne. One mogu biti pokrivene pločicama ako se podloga prethodno dobro pripremi i ako se odgovarajući materijali koriste za lepljenje pločica i fugovanje.

PRIPREMA PODLOGE

Smolasti asfalt: mora biti ohlađen i posut peskom. Premazan sa CN 94 Osnovnim premazom. Preporučujemo upotrebu u zatvorenim i neindustrijskim prostorima.

Podloge sa sasušenim lepkom: Otklonite ostatke materijala i premažite sa CN 94 Osnovnim premazom.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Zalepite keramičke pločice sa CM 17 koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 19, ili CM 13).

FUGOVANJE

Popunite fuge sa CE 40 Fleksibilnom masom za fugovanje. (Alternativa: Koristite CE 35 Masu za fugovanje ili CE 38 Brzu masu za fugovanje).

Popunjavanje spojeva koji rade možete izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.