Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Rezervoari pijaće vode

Rezervoari pijaće vode

Podloga

CR 65 Hidroizolacioni premaz

(3 sloja)

CM 11 Lepak za pločice

CE 35 Masa za fugovanje

Posebne higijenske mere moraju biti primenjene prilikom oblaganja rezervoara za pijaću vodu. Proizvodi koji se pritom koriste moraju biti testirani i moraju odgovarati zdravstvenim propisima određene države.

Proizvode koje ovde predstavljamo testirani su prema preporukama nemačkog zdravstvenog zavoda.

PRIPREMA PODLOGE

Izjednačiti neravnine sa CM 11 Lepkom za pločice. Izolujte površinu pomoću 3 sloja CR 65 Hidroizolacionog premaza koji nanosite četkom.

Sačekajte da slojevi potpuno očvrsnu.

POSTAVLJANJE PLOČICA

zalepite keramičke pločice sa CM 11 Lepkom za pločice koristeći tankoslojni metod. (Alternativa je CU 22 Epoksidni lepak).

FUGOVANJE

Popunite fuge sa CE 35 Masom za fugovanje. (Alternativa je CE 47 Zidna Epoksidna fug masa i CE 48 Podna Epoksidna fug masa).