Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Postavljanje mermera i prirodnog kamena

Podloga

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CM 15 Tankoslojni lepak za mermer

CE 42 Masa za fugovanje mermera

CS 24 Neutralni silikon

Mermer i ostali prirodni kamen je veliki izazov za svakog keramičara. Pokrivene površine kao i njihovi spojevi mogu promeniti boju. Nova napredna Ceresit tehnologija specijalno prilagođena za tankoslojni metod pomaže u izbegavanju problema.

PRIPREMA POVRŠINE

Preduslov: čvrsta, čista i suva podloga bez prisustva supstanci koje smanjuju prijanjanje. Visoko upijajuće podloge moraju biti premazane sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

POSTAVLJANJE PLOČA

Pre postavljanja mermera nanesite CM 15 Tankoslojni lepak za mermer na donju stranu ploče i na podlogu koristeći nazubljenu gleterku. Postavite ploču na svež sloj lepka. Spremno za fugovanje posle 3 časa.

FUGOVANJE

Koristite CE 42 Masu za fugovanje mermera. (Alternativa: CE 38 Brza masa za fugovanje, za neprovidni kamen). Prethodno tretirajte ivice sa CS 34 Niskoviskoznim prajmerom. Trajno zaptivanje spojeva postiže se sa CS 24 Neutralnim silikonom.

Postavljanje mermera i prirodnog kamena