Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Pokrivanje starih pločica

Tokom adaptacije, pre ili kasnije pojaviće se problem starih pločica. Najjednostavnije rešenje je da postavljate pločice preko postojećih.

PRIPREMA PODLOGE

Očistite stare pločice i otklonite sve supstance koje smanjuju adheziju. Pripremiti podlogu sa CN 94 Specijalnim osnovnim premazom (razblaženim sa vodom u odnosu 1:3).

POSTAVLJANJE PLOČICA

Unutrašnji zidovi: Zalepite keramičke pločice sa CM 17 Fleksibilnim lepkom koristeći tankoslojni metod (Alternativa: CU 26 Vodootporni fleksibilni lepak, CM 18).

Unutrašnji podovi: Zalepite keramičke pločice sa CM 17 koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 19 Tečni lepak "Flexi-Quick", CM 18).

Spoljni zidovi: Zalepite keramičke pločice sa CM 17 koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 13 Rapid Flexi Mortar, CM 18).

Spoljni podovi: Zalepite keramičke pločice sa CM 17 koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 13, CM 18 ili CM 19).

FUGOVANJE

Zidovi: Popunite fuge sa CE 33 Masom za fugovanje u boji. (Alternativa: CE 40 Fleksibilna fug masa).

Podovi: Popunite fuge sa CE 40 . (Alternativa: CE 35 Fug masa). Spojevi koji rade mogu biti popunjeni sa CS 25 Sanitarnim silikonom.

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

CM 17 Fleksibilni lepak

za keramičke pločice

CN 94 Specijalni osnovni

premaz

Pokrivanje starih pločica