Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Ploča

CL 51 Fleksibilni zaptivni film (jednokomponentni)

CM 16 Lepak "extra"

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

Ploče, noseći elementi za pločice

Posle postavljanja ploča, zalepite keramičke pločice sa CM 16 Fleksibilnim lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 18 EasyFlex tankoslojni lepak ili CM 17 Lepak "Flexi", CM 13 Brzi fleksibilni lepak).

FUGOVANJE

Popunite fuge sa CE 40 Masom za fugovanje u boji. Popunjavanje spojeva koji rade možete izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.

Ploče, noseći elementi za pločice

Prikazana sistemska rešenja u brošuri specijalno su preporučena za renoviranje. Kupatila npr. mogu biti dizajnirana i ukrašena na mnogo različitih načina. Prednosti ovakvih sistemskih rešenja ponuđenih od kompanija kao što su wedi, LuxElements i Genifex Jackson su da olakšaju i ubrzaju proces rada.

PRIPREMA PODLOGE

Ugradite ploče prema uputstvu proizvođača. Ako su ploče sa slojem cementa na sebi, nije potrebno vršiti pripremu. Ploče koje su izložene vodi, moraju biti zaptivene.

POSTAVLJANJE PLOČICA