Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Osnovni premaz

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

Sintetički osnovni premaz za problematične podloge pre lepljenja pločica.

CN 94 Osnovni premaz

CN 94 Osnovni premaz

Specijalni osnovni premaz za pouzdano vezivanje lepka ili mase za izravnavanje podova na keramičkim ili kamenim podlogama.

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player