Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Opeka i beton

Opeka i beton

Podloga

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CM 11 Lepak za pločice

CE 33 Masa za fugovanje

CS 25 Sanitarni silikon

Da bi obezbedili pouzdano lepljenje pločica, zid od opeka mora biti u potpunosti prilagođen, horizontalan i ravan. Ako je potrebno, površinu treba izravnati sa masom za ravnanje.

PRIPREMA PODLOGE

Opeka: Ako je potrebno, ravnu podlogu možete dobiti koristeći CT 23 Masu za popravke. Ako je neophodno, prvo nanesite CT 17 Prajmer dubokog dejstva.

Beton: U svakom slučaju nanesite CT 17 Prajmer dubokog dejstva.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Opeka: Zalepite keramičke pločice sa CM 11 Lepak za pločice koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 12 Tanko/Srednjoslojni lepak ili CM 16 Lepak "extra").

Beton: Zalepite pločice sa CM 17 Lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 18 Fleksibilni lepak).

FUGOVANJE

Popunite fuge koristeći CE 33 Masu za fugovanje u boji.

Popunjavanje spojeva koji rade možete izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.