Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Malter za unutrašnju i spoljašnju primenu

Malter za unutrašnju i spoljašnju primenu

Podloga

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CM 11 Lepak za pločice

CE 33 Masa za fugovanje

CS 25 Sanitarni silikon

Ako je malter napravljen od gipsa, cementa ili kreča i treba biti pokriven pločicama, podloga treba da bude ravna i suva.

PRIPREMA PODLOGE

Prašnjava površina mora biti očišćena i ako je potrebno premazana sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

POSTAVLJANJE PLOČICA

U zatvorenom prostoru: Zalepite keramičke pločice sa CM 11 Lepak za pločice koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 12 Tanko/Srednjoslojni lepak ili CM 16 Lepak "extra").

Napolju: Zalepite pločice sa CM 17 Lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 12 Tanko/Srednjoslojni lepak za pločice tretiran sa CC 83 Elastičnom emulzijom).

FUGOVANJE

Popunite fuge koristeći CE 33 Masu za fugovanje u boji.

(Alternativa: koristite CE 35 Masu za fugovanje).

Popunjavanje spojeva koji rade možete izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.