Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Kupališta

Kupališta

Vodootporni beton

CM 17 Fleksibilni lepak za keramičke pločice

CE 35 Masa za fugovanje

Da bi popločali kupališta preporučljivo je da pratite vodič objavljen od odgovornih organizacija vaše zemlje.

PRIPREMA PODLOGE

U zavisnosti od površine možemo koristiti sledeće sisteme:

1. Bazen napravljen od vodootpornog betona:

Mehanički ogrubeti podlogu peskarenjem.

2. Beton bez naprslina (DIN 1045), cementni malter sa CR 65 Hidroizolacionim premazom: ako je neophodno mehanički ogrubeti podlogu. Nanesite najmanje 2 sloja CR 65. Spremno za pokrivanje posle 3 dana.

3. Beton sa alternativnim zaptivačem: premažite površinu sa CE 50 Epoksidnim osnovnim premazom i pospite suvim peskom. Nakon što dobro očvrsne nanesite dva sloja CE 49 Epoksidne membrane i pospite je peskom.

POSTAVLJANJE PLOČICA

1. i 2. Zalepite keramičke pločice sa CM 17 Tanko/Srednjoslojnim lepkom za pločice

3. Zalepite keramičke pločice koristeći CM 17 sa dodatkom CC 83 Pojačivačem (Alternativa za zatvorene prostore je CM 17).

FUGOVANJE

1. i 2. Popunite fuge sa CE 35 Masom za fugovanje. Ispuniti ivice bazena i oblasti koje su izložene prskanju sa CE 47 Zidnom epoksidnom fug masom i CE 48 Podnom epoksidnom fug masom.

3. Popunite spojeve sa CE 47/48