Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Kućni tuševi, kupatila i kuhinje


CT 17 Prajmer dubokog dejstvaCL 51 Zaptivni filmCM 16 Lepak "extra"CE 40 Fleksibilna

fug masaCS 25 Sanitarni silikon


Površine povremeno izložene vlagi, klasifikovane su kao FBK ! (ZDB). One moraju biti zaptivene i pokrivene na sledeći način:

PRIPREMA PODLOGE

Pripremiti podlogu sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

ALTERNATIVNO ZAPTIVANJE

Nanesite nerazblažen CL 51 Zaptivni film sa valjkom ili četkom. Obezbedite spojeve sa CL 52 Zaptivnom trakom. Pritisnite zaptivnu traku u prvi sloj. Drugi sloj CL 51 može biti nanesen nakon 4 časa. Izolujte otvore na zidovima i odvode na podovima uz pomoć CL 53 Elementa za zidove i CL 54 Elementa za podove.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Postavite pločice koristeći tankoslojni metod sa CM 16 Lepkom "extra" tankoslojni metod. (Alternativa: CM 17 Fleksibilni lepak).

FUGOVANJE

Zidovi: Popunite fuge sa CE 40 Vodoodbojnu masu za fugovanje u boji.

Podovi: Popunite fuge koristeći CE 35 Masu za fugovanje ili CE 40 Fleksibilnu fug masu. Uglovi i ugaoni spojevi kao i spojevi sa sanitarijama trebaju biti zaptiveni sa CS 25 Sanitarnim silikonom.

Kućni tuševi, kupatila i Kuhinje