Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Komercijalne kuhinje, radionice i auto perionice

Beton

CE 50 Epoksidni osnovni premaz

CE 49 Epoksidna membrana

(2 premaza)

CU 22 Epoksidni lepak

CE 48 Epoksidna podna fug masa

CE 47 Epoksidna zidna fug masa

CE 51 Epočistač

Prema DIBt klasifikaciji, komercijalne kuhinje, radionice, auto perionice, pivare i javni bazeni ili površine koje se često čiste sa agresivnim hemikalijama, spadaju u klasu C.

priprema podloge

Preduslovi: nosiva, čista i suva podloga bez supstanci koje smanjuju adheziju. Nanesite nerazblažen CE 50 Epoksidni osnovni premaz sa četkom ili valjkom. Pospite sveži sloj sa suvim kvarcnim peskom (veličine zrna 0,2-0,6 mm).

zaptivanje

Nanesite najmanje 2 namaza nerazblažene CE 49 Epoksidne membrane (debljina pojedinačnog premaza treba da bude 1 mm). Za izolovanje ugaonih spojeva koristite CL 52 Zaptivnu traku. Pritisnite zaptivnu traku u prvi premaz. Nanesite drugi sloj u roku od 48 sati i dok je svež, pospite celu površinu sa kvarcnim peskom. Zaptivanje otvora u zidu i odvoda u podu vršite sa CL 53 Elementom za zidove respektivno CL 54 Elementom za podove.

postavljanje ploČica

Postavite pločice sa: CU 22 Epoksidnim lepkom koristeći tankoslojni metod.

fugovanje

Koristite CE 47 Zidnu epoksidnu fug masu respektivno CE 48 Podnu epoksidnu fug masu za popunjavanje zidnih i podnih fuga na mestima koja su izložena agresivnim hemikalijama. CE 51 Epočistač obezbeđuje optimalni čišćenje. Ugaone spojeve i spojeve ivica popuniti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.

Komercijalne kuhinje, radionice i auto perionice