Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Javni tuševi i kupatila

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CL 50 Zaptivna masa (2 sloja)

CM 17 Fleksibilni lepak za keramičke pločice

CE 43 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

Prema ZDB tabelama, javni tuševi i kupatila spadaju u klasu A izloženosti vlagi.

PRIPREMA PODLOGE

Preduslovi: Podloga mora biti ravna, suva, čvrsta i bez prisustva prljavštine, ulja i masti. podloga treba da bude premazana sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

ALTERNATIVNO ZAPTIVANJE

Nanesite 2 sloja CL 50 Zaptivne mase. (Alternativa: koristite CE 49 Epoksidnu membranu, CE 50 Epoksidni osnovni premaz ili CU 23 Elastični lepak). Izolujte spojeve koristeći CL 52 Zaptivnu traku. Pritisnite zaptivnu traku u prvi sloj. Izolujte otvore na zidovima i odvode na podovima uz pomoć CL 53 Elementa za zidove i CL 54 Elementa za podove.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Postavite pločice koristeći tankoslojni metod sa CM 17 Lepkom. (Alternativa: CU 22 Epoksidni lepak).

FUGOVANJE

Zidovi: Popunite fuge sa CE 43 Vodoodbojnom masom za fugovanje u boji. (Alternativa: CE 47 Epoksidna fug masa)

Podovi: Popunite fuge koristeći CE 43 Fleksibilnu fug masu. (Alternativa: CE 48 Epoksidna fug masa). Zaptivanje spojeva koji rade možemo vršiti pomoću CS 25 Sanitarnog silikona.

Javni tuševi i kupatila