Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Iverica i OSB

Iverica i OSB

Podloga

CN 94 Osnovni premaz

CM 17 Fleksibilni lepak za keramičke pločice

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

Drvo je kritična podloga. Pod dejstvom vode može da nabrekne i da se izvije. Iz ovih razloga drvene podloge zahtevaju poseban tretman.

PRIPREMA PODLOGE

Ploče od iverice/OSB: Postavite ih po uputstvu proizvođača. Podne ploče trebaju biti debele najmanje 22 mm, a zidne najmanje 19 mm. Spojite ploče koristeći jezičke i žljebove i osigurajte ih klinovima. nanesite četkom CN 94 Osnovni premaz.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Na zidove i podove: Zalepite keramičke pločice sa CM 17 koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CU 23, ili CM 18).

Alternativa na podovima: CM 19 Tečni lepak.

FUGOVANJE

Popunite fuge koristeći CE 37 Fleksibilnu fug masu. (Alternativa na zidovima: CE 33 Masa za fugovanje u boji).

Popunjavanje spojeva koji rade možete izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.