Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Gipsane table

Gipsane table

Podloga

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CM 16 Lepak "extra"

CE 33 Masa za fugovanje u boji

Gips je savremeni građevinski materijal koji se koristi u obliku gipsanih tabli, gipsanih oplata ili kao gipsani malter. Uvek bi trebalo uzeti u obzir osetljivost gipsanih tabli na vlagu.

PRIPREMA PODLOGE

Gips: Podloga mora biti čvrsta i suva sa manje od 1% vlage.

Gipsane table: Potrebna je minimalna debljina od 12.5 mm. U vlažnim prostorijama moraju se koristiti specijalne gipsane table. Podloga treba biti tretirana sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva. Nanesite prajmer četkom.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Zalepite keramičke pločice CM 16 Lepkom "extra" koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 18, CM 17, ili CU 26).

FUGOVANJE

Popunite fuge sa CE 33 Masom za fugovanje u boji. (Alternativa: CE 40 Fleksibilna fug masa).

Popunjavanje spojeva koji rade možete izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.

CS 25 Sanitarni silikon