Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CN 72 Masa za nivelisanje podova

CM 17 Fleksibilni lepak

za keramičke pločice

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

Kod ove podloge formira se sloj nedovoljno hidratisanog aluminium sulfata koji može dovesti do loše adhezije.

Priprema podloge, bez podnog grejanja (sadržaj vlage W 0,5 %) i sa podnim grejanjem (vlaga W 0,3 %)) treba da bude izvedeno na isti način (Pogledajte stavku "priprema podloge"). Molimo da pratite uputstvo za upotrebu da bi odredili vreme kada se može uključiti podno grejanje.

PRIPREMA PODLOGE

Obrusiti i usisati. Naneti četkom CT 17 Prajmer dubokog dejstva. Nakon samo 4 časa možete nastaviti posao (Alternativa: razređen 1:3 CN 94 Specijalni prajmer). Posle ovoga, izravnajte neravnine sa CN 72 Samonivelišućom masom.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Zalepite keramičke pločice sa CM 17 Fleksibilnim lepkom koristeći tankoslojni metod.

FUGOVANJE

Popunite fuge sa CE 35 Masom za fugovanje. Kod podloge sa podnim grejanjem koristite CE 40 Fleksibilnu masu za fugovanje. Spojevi koji rade mogu biti popunjeni sa CS 25 Sanitarnim silikonom.

Gipsane podloge sa / bez podnog grejanja

Gipsane podloge sa / bez podnog grejanja