Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Fina keramika

Fina keramika

Površina podloge

CM 16 Lepak "Extra"

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

Granitna keramika je veoma čvrsta i otporna na vlagu, što je nekada može učiniti veoma problematičnom. Ali ove osobine se mogu uzeti i kao prednost jer je možemo postavljati na mestima koja su izložena mržnjenju. Pouzdana primena je jedino moguća uz pomoć modifikovanih lepkova.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti nosiva, čista i bez prisustva supstanci koje bi smanjile adheziju.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Unutrašnji zidovi: Zalepite keramičke pločice koristeći CM 16 Fleksibilni tankoslojni lepak koristeći tankoslojni metod. (Altenativa: CM 18 EasyFlex tankoslojni lepak ili CM 17 Lepak "Flexi".

Spoljašnji zidovi: Zalepite keramičke pločice sa CM 17 koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 12 Tanko/Srednjoslojni lepak modifikovan sa CC 83 fleksibilnom emulzijom).

Unutrašnji i spoljašnji podovi: Zalepite keramičke pločice sa CM 19 Tečnim lepkom "flexi-quick" (Alternativa: CM 16, CM 17, CM 18).

FUGOVANJE

Unutrašnji zidovi: Popunite fuge koristeći CE 33 Masu za fugovanje u boji.

Spoljašnji zidovi: Popunite fuge sa CE 40 Fleksibilnom fug masom.

Unutrašnji i spoljašnji podovi: Popunite fuge sa CE 40 Fleksibilnom fug masom.

(Alternativa za unutrašnje: CE 35 Masa za fugovanje). U svim slučajevima popunjavanje spojeva koji rade može se izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.