Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Ceretherm WM Classic


Ceretherm WM Classic

1. fiksiranje tabli

- Lepak Ceresit CT 190 ili Ceresit CT 85

- Plastični tiplovi sa čeličnim jezgrom

- Upotreba tiplova je obavezna u slučaju ploča rastresite strukture; na uglovima fasada i kod lamelne vune kada se sistem primenjuje na visinama većim od 12 m

- Broj tiplova i njihov raspored mora biti određen od strane projektanta na bazi analize podloge i proračuna opterećenja

2. izolacioni materijal

- Kamena vuna rastresite strukture ili kamena vuna lamelne strukture (tzv. lamelna vuna)

3. armirani sloj

- Mrežica od staklenih vlakana od 145 - 160 g/m2

- Ceresit CT 190 ili Ceresit CT 85

4. osnovni premaz

- Silikatni Ceresit CT 15 za silikatne maltere

- Akrilni Ceresit CT 16 za mineralne maltere

5. malteri

- Mineralni malteri* kolorisani ili koji će se bojiti: Ceresit CT 35; Ceresit CT 137; strukturalni "mix" Ceresit CT 36

- Silikatni malteri*: Ceresit CT 73; Ceresit CT 72


* dostupno na poseban zahtev

6. boje

- Silikonska boja*: Ceresit CT 54

- Silikonska boja*: Ceresit CT 48


* dostupno na poseban zahtev

7. dodatni elementi

- Početni i ugaoni profili

oblast primene

- Za izolaciju novoizgrađenih objekata i objekata na kojima se vrši obnova termičke izolacije

- Za objekte stambene, javne i industrijske izgradnje

- Za objekte sa strogim protivpožarnim uslovima, uključujući visoke zgrade (bez ograničenja u visini postavljanja) i za javne objekte (škole, bolnice, tržne centre, sportske dvorane, mesta za zabavu i sl.)

- Za objekte sa povećanom vlažnošću vazduha (bazeni, perionice, kuhinje, kupatila)

karakteristike

- Zdravo i sigurno rešenje

- Otpornost na mikrobiološka zagađenja (buđ i alge)

- Otpornost na udar

- Otpornost na vetar

- Nizak nivo apsorpcije vode

- Izuzetno visoka paropropustljivost

- Klasifikacija vatrootpornosti: A1 u skladu sa EN 13501-1 (nezapaljiv, ukoliko je pokriven mineralnim malterom)

fasada

- Veliki izbor različitih struktura mineralnih i silikatnih maltera

- Širok spektar nijansi maltera i boja (163 boje)

- Mogućnost pripreme nestandardnih boja po individualnim zahtevima

postavljanje

- Laka priprema ili već pripremljeni elementi sistema

- Veliki izbor dodatnih materijala

- Veliki izbor raspoloživih rešenja detalja

podloge

- Noseći zidovi od opeke i betona

- Konstrukcije od drveta i materijala srodnih drvetu

- Ramovski sistemi i ostale konstrukcije malog difuzionog otpora

- Preporučuje se prethodna termička i analiza vlažnosti zidova, npr. proračunavanje upotrebom programa Ceresit Konstruktor 3.5

uslovi gradnje

- Raspon temperature od +5C do +25C (primena mineralnih maltera na temperaturama većim od +9C)

- Vlažnost manja od 80%