Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Ceretherm WM Ceramic

1. fiksiranje tabli

- Lepak Ceresit CT 190 ili Ceresit CT 85


2. izolacioni materijal

- Kamena vuna rastresite strukture ili kamena vuna lamelne strukture (tzv. lamelna vuna)

3. armirani sloj

- Dva sloja mrežice od staklenih vlakana 160 g/m2

- Prvi sloj je potrebno dodatno fiksirati tiplovima sa čeličnim jezgrom

- Broj tiplova i njihov raspored mora biti određen od strane projektanta na bazi analize podloge i proračuna opterećenja (preporučuje se minimum 8 komada/m2)

- Lepak Ceresit CT 190 ili Ceresit CT 85

4. osnovni premaz

- Ne koristi se

5. oblaganje keramikom

- Lepak Ceresit CM 17

6. pločice

- Pločice: apsorpcija vode mala, (E < 3%, I klasa u skladu sa JUS EN 176), dimenzije < 30x30 cm i težina < 40 kg/m2

- Fug masa: CE 43, min. širina 6 mm


7. dodatni elementi

- Početni i ugaoni profili

oblast primene

- Za izolaciju novoizgrađenih objekata i objekata na kojima se vrši obnova termičke izolacije, sa završnom obradom keramičkim pločicama

- Za objekte stambene, javne i industrijske izgradnje


karakteristike

- Dugotrajno i estetsko rešenje najvišeg kvaliteta

- Izrazita otpornost na mikrobiološka zagađenja (buđ i alge)

- Otpornost na udar

- Izrazita otpornost na vetar

- Nizak nivo apsorpcije vode

- Naročito lak za održavanje čistoće

- Klasifikacija vatrootpornosti: A1 u skladu sa EN 13501-1 (nezapaljiv)


fasada

- Određena tipom keramičkih pločica i nijansom fug mase

postavljanje

- Laka priprema ili već pripremljeni elementi sistema

- Veliki izbor dodatnih materijala

- Veliki izbor raspoloživih rešenja detalja

podloge

- Noseći zidovi od opeke i betona

- Preporučuje se prethodna termička i analiza vlažnosti zidova, npr. proračunavanje upotrebom programa Ceresit Konstruktor 3.5

uslovi gradnje

- Raspon temperature od +5C do +25C

- Vlažnost manja od 80%