Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Ceretherm VWS Popular


1. fiksiranje tabli

- Lepak Ceresit CT 83 ili Ceresit CT 85

- Plastični tiplovi sa čeličnim jezgrom

- Upotreba tiplova je obavezna u slučaju fiksiranja ploča sa Ceresit CT 83 i na uglovima fasada

- Broj tiplova i njihov raspored mora biti određen od strane projektanta na bazi analize podloge i proračuna opterećenja

2. izolacioni materijal

- EPS table od 15 - 20 kg/m3

- Debljine do 20 cm

- Ravne ili strukturalne površine

3. armirani sloj

- Mrežica od staklenih vlakana od 145 - 160 g/m2

- Ceresit CT 85

4. osnovni premaz

- Akrilni Ceresit CT 16 za mineralne, akrilne, silikonsko-silikatne maltere

5. malteri

- Akrilni malteri: Ceresit CT 60 i CT 64

- Mozaik malteri Ceresit CT 77, (za zone sokle i detalje fasada malih površina)

6. boje

- Akrilna boja: Ceresit CT 44

7. dodatni elementi

- Početni i ugaoni profili

oblast primene

- Za izolaciju novoizgrađenih objekata i objekata na kojima se vrši obnova termičke izolacije

- Preporučuje se za manje i objekte srednje visine u okviru izgradnje stambenih i javnih objekata (do visine 12 m od nivoa zemlje)

karakteristike

- Ekonomski isplativo rešenje

- Otpornost na mikrobiološka zagađenja (buđ i alge)

- Otpornost na udar

- Otpornost na vetar

- Nizak nivo apsorpcije vode

- Klasifikacija vatrootpornosti: B1 u skladu sa EN 13501-1 (ne širi vatru)

fasada

- Veliki izbor različitih vrsta maltera, mineralni, akrilni, silikonsko-silikatni

- Širok spektar nijansi maltera i boja (163 boje)

postavljanje

- Laka priprema ili već pripremljeni elementi sistema

- Veliki izbor dodatnih materijala

- Veliki izbor raspoloživih rešenja detalja

podloge

- Noseći zidovi od opeke i betona

- Preporučuje se prethodna termička i analiza vlažnosti zidova, npr. Proračunavanje upotrebom programa Ceresit Konstruktor 3.5

uslovi gradnje

- Raspon temperature od +5C do +25C (primena mineralnih maltera na temperaturama većim od +9C)

- Vlažnost manja od 80%