Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Cementne podloge sa i bez podnog grejanja

Cementne podloge sa i bez

podnog grejanja

Podloga

CT 17 Prajmer dubokog dejstva

CM 11 Lepak za pločice

CE 35 Masa za fugovanje

CS 25 Sanitarni silikon

Bilo da su sa ili bez podnog grejanja cementne podloge moraju biti najmanje 28 dana stare, negrejane i potpuno suve. Kod nesušenih cementnih podloga, vlaga ne sme biti veća od 2%, kod grejanih cementnih podloga vlaga ne sme biti iznad 1,8%.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga treba da bude neobrađena. Veoma propusne podloge treba premazati sa CT 17 Prajmerom dubokog dejstva.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Negrejane podloge: Zalepite keramičke pločice sa CM 11 Lepkom za pločice koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 12 Tanko/Srednjoslojni lepak ili CM 16 Lepak "extra").

Grejane podloge: Zalepite pločice sa CM 16 Fleksibilnim lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 18 ili CM 19).

FUGOVANJE

Negrejane podloge: Popunite fuge sa CE 35 Masom za fugovanje. (Alternativa: CE 37 Fleksibilna fug masa). Popunite fuge sa CE 40 Fleksibilnom fug masomi. (Alternativa: CE 38). U oba slučaja koristite CS 25 Sanitarni silikon.