Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Specijalni malter za lepljenje i rabiciranje izolacionih ploča.

karakteristikeoblast primene

Za poboljšanu izolaciju spoljnih zidova. Pogodan samo za ravne zidove i izradu novih fasada. Za lepljenje izolacionih ploča (polistiren/kamena vuna) i rabiciranje.

Download

Tehnički podaci

CT 85 Lepak za fasadu


805KB

Pakovanje

papirni džakovi od 25 kg

Vreme obrade

4 časa

Otvoreno vreme

oko 40 minuta

SAČUVAJ

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player