Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Granulacija zrna 0.8 - 1.2 mm ili 1.4 - 2.0 mm..

karakteristike


oblast primene

Koristi se na tradicionalnim malterima, betonu, gipsanim malterima, iverici i gips-karton tablama. Vezivo je transparentno, a punioc su šaroliki kamenčići. Nakon sušenja materijal postaje staklast i šarolik. Sa ovimm materijalom moguće je premošćavanje manjih pukotina.


Download

Tehnički podaci

CT 77 Mozaik malter

1.59MB

Pakovanje

plastične kante od 20 kg

Otvoreno vreme

oko 30 minuta

Otpornost na kišu

oko 2 - 3 dana (u zavisnosti od granulacije)

SAČUVAJ

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player