Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

CR 166 Fleksibilni, dvokomponentni, hidroizolacioni premaz

Za popunjavanje pukotina i hidroizolaciju građevina i konstruktivnih elemenata

karakteristike


oblast primene

Ceresit CR 166 je dizajniran za hidroizolaciju i zaštitu od vlage mineralnih podloga bez soli. Koristi se kako za spoljašnju tako za unutrašnju hidroizolaciju stabilnih i nestabilnih podloga. Može se koristiti za terase, balkone, vlažne prostorije, podzemne konstrukcije, kanalizaciona postrojenja, septičke jame itd. Takođe, može da se koristi za unutrašnje zaptivanje bazena i rezervoara za vodu (uključujući i rezervoare za vodu za piće) dubine i do 50 metara.

Tehnički podaci

1.49 MB

SAČUVAJ

Pakovanje

komponenta A: papirni džak od 25 kg

komponenta B: plastična kanta od 5 kg

Vreme obrade

oko 2 časa

Mogućnost hodanja

nakon dva dana

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player