Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

CE 48 Epoksidna fug masa

Fleksibilna epoksidna zaptivna membrana za upotrebu ispod keramičkih pločica kod hemijski otpornih površina.

karakteristike


oblast primene

Za zaštitu površine od prodiranja vode i dejstva rastvora baza i kiselina. Za fleksibilno, hemijski otporno zaptivanje ispod keramičkih pločica, bez spojnica. Pogodna za kupatila, bazene, auto perionice, balkone, terase, komercijalne kuhinje, klanice, mlekare i pogone za proizvodnju pića, papira, kože, tekstila i hemijsku industriju.

Download

Tehnički podaci

1.37 MB

SAČUVAJ

Pakovanje

komponenta A: 5 kg; komponenta B: 5 kg

Vreme obrade

oko 45 minuta

Vreme vezivanja

oko 16 časova

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player