Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

CE 40 Vodoodbojna fug masa

Vodoodbojno, fleksibino sredstvo za fugovanje na bazi cementa za širine fuga do 8 mm.

karakteristike


oblast primene

Pogodno sredstvo za fugovanje keramičkih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih površina, kao i za fugovanje mozaika. mermera i obloga od prirodnog kamena. Zahvaljujući posebnim aditivima odbija kapi vode, istovremeno sprečava dospevanje prljavštine u fugu (promena boje).

Download

Tehnički podaci

1.31MB

SAČUVAJ

Pakovanje

plastične kante od 2 kg

Vreme obrade

2 časa

Početak vezivanja

oko 3 minuta

You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player