Kontakt:

       balaz_miroslav@yahoo.com

       Svetozara Markovića 54

       Stara Pazova

       +381  63 564 402

       +381  22 363 063

Beton (stariji od 3 meseca / stariji od 6 meseci)

Beton (stariji od 3 meseca / stariji od 6 meseci)

CM 17 Fleksibilni lepak

za keramičke pločice

CE 40 Fleksibilna fug masa

CS 25 Sanitarni silikon

Podloga

Stariji od 6 meseci:

CM 11 Tanko/Srednjoslojni lepak

CE 33 Masa za fugovanje u boji

CS 25 Sanitarni silikon

Beton teži skupljanju prlikom očvršćavanja. Ako će pločice biti postavljene nakon 3 meseca, neophodno je koristiti veoma savitljiv lepak. Nakon 6 meseci, proces skupljanja betona je skoro završen tako da se mogu koristiti standardni lepkovi.

PRIPREMA PODLOGE

Ako je neophodno pripremite podlogu koristeći CT 17 Prajmer dubokog dejstva.

POSTAVLJANJE PLOČICA

Stariji od 3 meseca:

Zalepite keramičke pločice sa CM 17 Lepak "Flexi" koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 13 Beli fleksibilni lepak, CU 23 Elastični lepak 2K, CU 26 Vodootporni fleksibilni lepak za unutrašnje zidove. Mođete koristiti još i CM 11 Tankoslojni lepak, CM 12 Tanko/Srednjoslojni lepak ako je dodata CC 83 Elastična emulzija i CM 16 Lepak "Extra").

Stariji od 6 meseci:

Zalepite keramičke pločice sa CM 11 Tanko/Srednjoslojnim lepkom koristeći tankoslojni metod. (Alternativa: CM 16 Lepak "Extra" ili CU 26 Vodootporni fleksibilni lepak za zidove).

FUGOVANJE

Popunite fuge sa CE 33 Masom za fugovanje u boji. (Alternativa: CE 40 Fleksibilna fug masa).

Za podove koristiti CE 40 Fleksibilna fug masa. (Alternativa: CE 35 Masa za fugovanje) . U oba slučaja, popunjavanje spojeva koji rade može se izvršiti sa CS 25 Sanitarnim silikonom.